logo SOIJ

Het bestuur wordt gevormd door 4 leden, afkomstig uit de 3 IJsselsteinse kerken:

  • Voorzitter en waarnemend secretaris – mw. J. Gerritsen-Van Kooten (Oude St. Nicolaaskerk)
  • Penningmeester – J. de Geus, (Organist PKN Ontmoetingskerk)
  • Artistieke inbreng – G. Chr. de Gier (Stadsorganist)

  • Vanuit de RK St. Nicolaaskerk (Basiliek) levert organiste Marjan Fey haar inbreng.

Ondertekening oprichtingsacte

17 okt 2018: Stadsorganist Gerrit Christiaan de Gier ondertekent de oprichtingsacte onder toeziend oog van
Jan de Geus, notaris Mr. A.J. Blokhuis, mw. Jannie Gerritsen en René Verwer.